ONS LEIDERSCHAPSTEAM

Notre équipe de direction

Routeco wordt geleid door een groep gepassioneerde en getalenteerde mensen, die gezamenlijk vele jaren ervaring en kennis hebben binnen hun vakgebied en de industriële sector. 


Routeco est dirigée par un groupe de personnes passionnées et talentueuses, qui possèdent collectivement de nombreuses années d'expérience et de connaissances dans leur domaine de compétence et dans le secteur industriel.